Hehe, pahabol lang. 😀

POP #3
Image hosted by Photobucket.com

Nakuha ko yan mula sa Walk of Fame sa Hollywood, kung saan makikita ang helera ng mga talang may pangalan ng mga bituin sa telebisyon, radyo at pelikula. Nagkataon na may ____ FitzGERALD ang pangalan, at chenen! Hehehe. Alam ko, madaya. 🙂 

Advertisements