[comic strip from pam]

Kakaiba ang pasko ko ngayon. Hindi ako naeexcite. Matanda na nga siguro ako. Ang pasko ko ngayo’y parang isang regular na okasyon lamang, walang ispesyal kundi ang mga regalo’t aguinaldo na matatanggap ko (kung mayroon man). Hindi ko na nararamdaman ang kagalakang pinagpipitaganan kong hintayin tuwing Disyembre noong ako’y bata pa. Kung dati’y masipag ako sa pagte-text sa aking mga kaibigan ng simpleng MERRY CHRISTMAS! ilang sandali bago sumapit ang pasko, ngayo’y sinusumpong ako ng katamaran.

Hay ewan. Pasko na nga naman. Pero and diwa nang pasko’y hindi ko pa rin nararamdaman.

Mr. Scrooge signing off.

Advertisements