intarmed 2010 at the angono petroglyphs! yey! 😀 this was taken last saturday, by non other than our prof in HUM2! hahaha! see! baligtad na ngayon ang mundo, prof na ngayon ang kumukha ng pic ng mga estudyante nya! bwahahaha!

Advertisements